Great japanese cat names

Japanese Cat Names

If you are looking for beautiful yet unique name for your cat, Japanese cat names will be your best option. Each Japanese name has its unique meaning, which will make you love calling your cat. You and your cat does not need to be in Japan in order to have the name and since the names are getting more popular around the globe, you will be on the trendy side of picking a name.

There are lots of available Japanese male and female cat names. Yet, you will feel confused of which name will best suit your pet. Good thing, you can have the following factors you should consider in order to pick the perfect one successfully.

Cat personality. The way your cat acts is a great way in choosing an ideal name. You must observe your cat for you to distinguish its unique characteristics. For example, your cat has a quiet meow, you can give it “Hissori.” Determining your cat’s personality, whether it is bossy, cranky, or happy type will help you a lot in choosing the perfect Japanese name.

Cat appearance. It is a good way to start choosing Japanese cat names through determining the length or color of the fur, eye color, head or ear shape or colored patches in order for you to have a guide. After that, you may now look for the Japanese translation of your choses cat appearance. Cat’s uniqueness. Best Japanese cat names may come from the uniqueness of your cat. Discover the interesting background of your cat, whether it came from a faraway location, specific shelter or family or from a challenging situation.

Most common Japanese names for cat

Girl

 • Keiko
 • Hana
 • Mieko
 • Takako
 • Nana
 • Chieko
 • Yukiko
 • Miki
 • Kimi
 • Akiko
 • Mana
 • Miyuki
 • Shinju
 • Shigeko
 • Yua
 • Etsuko
 • Emi
 • Asuka
 • Sayuri
 • Koko
 • Rin
 • Izumi
 • Tamiko
 • Chiyo
 • Teruko
 • Sachiko
 • Miyu
 • Suzume
 • Nobuko
 • Minori
 • Hina
 • Miyako
 • Yoko
 • Kimiko
 • Sora
 • Natsu
 • Yui
 • Mariko
 • Miwa
 • Reiko
 • Ryoko
 • Mami
 • Nami
 • Nanami
 • Kioko
 • Chika
 • Shika
 • Fumiko
 • Suzu
 • Hoshiko
 • Michi
 • Shizuko
 • Ayaka
 • Hisako
 • Mio
 • Eri
 • Yuko
 • Mai
 • Aimi
 • Mi
 • Hotaru
 • Emiko
 • Akemi
 • Rika
 • Mitsuko
 • Yoshiko
 • Natsuki
 • Ceiko
 • Michiko
 • Yumiko
 • Mao
 • Maki
 • Kumiko
 • Yumi
 • Hanako
 • Hiromi
 • Haruko
 • Miku
 • Chie
 • Yoshie
 • Mayumi
 • Naoko
 • Natsumi
 • Yukari
 • Shiori
 • Takara
 • Rio
 • Chiyoko
 • Eiko
 • Tomiko
 • Miho
 • Yuka
 • Tomomi
 • Minako
 • Satomi
 • Yori
 • Nori
 • Moriko
 • Yuuna
 • Midori
 • Oki
 • Haruki
 • Mika
 • Ayano
 • Yuina
 • Misaki
 • Toshiko
 • Manami
 • Sakura
 • Kyoko
 • Haruna
 • Hiroko
 • Kameko
 • Rei
 • Hitomi
 • Kiko
 • Satoko
 • Kiyomi
 • Umeko
 • Asami
 • Shizuka
 • Kohana
 • Honoka

Boy

 • Hiroaki
 • Hiraku
 • Masaki
 • Daiki
 • Rikuto
 • Masayuki
 • Kioshi
 • Suzuki
 • Kaoru
 • Yoshio
 • Susumo
 • Toshio
 • Ayumu
 • Fumio
 • Shin
 • Satoshi
 • Koto
 • Taro
 • Jun
 • Hitoshi
 • Takeo
 • Ryota
 • Yuichi
 • Hayate
 • Junichi
 • Kin
 • Hideki
 • Eiji
 • Katashi
 • Juro
 • Matsui
 • Sumo
 • Toshi
 • Kenichi
 • Ryo
 • Makoto
 • Ren
 • Akihiro
 • Kiyoshi
 • Katsura
 • Akihiko
 • Mitsuo
 • Maeko
 • Takayuki
 • Katsu
 • Kuro
 • Noboru
 • Takashi
 • Norio
 • Kichiro
 • Kenta
 • Yasu
 • Masashi
 • Ichiro
 • Ryoichi
 • Ryu
 • Yoshito
 • Koji
 • Masaru
 • Hisashi
 • Tadashi
 • Haruto
 • Yamato
 • Takahiro
 • Shinji
 • Shouta
 • Youta
 • Isao
 • Kenji
 • Akio
 • Nao
 • Masato
 • Hideo
 • Kunio
 • Tamotsu
 • Honcho
 • Itsuki
 • Kenshin
 • Hiroki
 • Hisoka
 • Osamu
 • Ayami
 • Daisuke
 • Hiroyuki
 • Taichi
 • Hiroshi
 • Hibiki
 • Masaaki
 • Nobu
 • Arata
 • Dai
 • Takumi
 • Taiki
 • Taka
 • Nintendo
 • Bento
 • Katsuo
 • Ken
 • Yukio
 • Yasushi
 • Masayoshi
 • Jiro
 • Isamu
 • Kouta
 • Hotaka
 • Michio
 • Atsushi
 • Rokuro
 • Samurai
 • Shiro
 • Tsuyoshi
 • Katsumi
 • Riku
 • Sho
 • Toshiaki
 • Tadao
 • Yuji
 • Katsuro
 • Yoshiro
 • Hinata
 • Judo
 • Shinobu
 • Kaito

Unisex

 • Kohaku
 • Kyo
 • Mitsuru
 • Hiro
 • Haru
 • Ko
 • Aoi
 • Masa
 • Naoki
 • Shig
 • Masumi
 • Kou
 • Kaede
 • Hikaru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *